Lanovka v Děčíně

Koncepční návrh dolní a horní stanice lanovky s kulturním prostorem a open-air scénou spojující Mariánskou louku a Pastýřskou stěnu.
na návrhu spolupracoval krtkodom.sk (statika: Ing. Martin Pribila)

 

Hlavní motivací je propojení dvou nejvíce navštěvovaných míst v Děčíně, zámku Děčín a ZOO nad Pastýřskou stěnou. V současné době je doprava mezi těmito místy komplikovaná, zejména v zimě. Horní i dolní stanice jsou ovšem víc než jen nástupní místa. K návrhu přistupujeme opačně. Obě stanice pojímáme jako kulturní prostory a samotnou lanovku chápeme jako doprovodnou funkci. I při jejím demontování budou prostory žít dál.

Oba objekty tvoří jakási stěna, která na Pastýřské stěně vychází ze skály, je roztržena a pokračuje za řekou, kde vstupuje až pod terén Mariánské louky a stáčí se do oblouku, čímž vzniká prostor venkovního amfiteátru s pódiem a hledištěm zapuštěným do terénu.

Během návrhu jsme uvažovali, že i samotná jízda by měla být zážitek, proto jsme se rozhodli pro Cabrio kabinku s vyhlídkovou plošinou na střeše. Formou skleněných boxů vystupujících ze stěny poskytuje horní stanice prostor pro výstavy. Prostor pro akce a open-air eventy (koncerty, festivaly, letní kino, ...) poskytuje otevřená scéna spodní stanice na Mariánské louce. Ostatní nutné prostory stanice jsou účelně schovány pod zemí.

Ve velké míře u obou stanic počítáme s  dešťovou vodou. Snažíme se pokrýt velkou část spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Věž je opláštěna sklem s integrovanými FV články pro výrobu elektrické energie ze slunce. Vzhledem k technologii lanovky neuvažujeme o úplné soběstačnosti, nicméně ostatní funkce bez provozu lanovky potenciál být energeticky soběstačné mají.

< Zpět na projekty