Bridge to the Future

Soutěžní návrh – 3. Místo (2016) a cena hlavního patrona
Návrh pěší lávky, která je aktivně zapojena do energetického hospodářství okolní zástavby. Cílem je efektivně využít jinak nevyužité plochy objektu k energetickým účelům, ne jen k jeho primární funkci nadchodu.

3. místo v soutěži Challenge Cup of Solar Design, pořádané v Šanghaji 2016
cena hlavního patrona v soutěži Český energetický a ekologický projekt Enviros 2015

Návrh vznikl ve spolupráci s Josefem Hoffmannem

 

studie řeší provázání pěších nadchodů s okolní zástavbou z energetického hlediska. Projekt řeší využití architektonických ploch a hmot pro získávání energie a hospodaření s vodou. Hlavním ideou je zapojení objektu nadchodu, jinak využívaného pouze pro přesun pěších, do systému vodního a energetického hospodářství blízké zástavby. Cílem je efektivně využít jinak nevyužité plochy objektu k energetickým účelům, ne jen k jeho primární funkci nadchodu.

Některé pole příhradového nosníku nadchodu jsou vyplněny fotobioreaktory, kterými protéká šedá voda z okolních objektů. Ta za souběžného působení slunce umožňuje růst řas uvnitř fotobioreaktorů, které lze dále využívat jako biomasu pro vytápění. Řasy zároveň přečistí šedou vodu z 99%, tu lze znovu využít v objektech.  Plochy Fotobioreaktorů zároveň slouží jako stínění veřejného prostoru nadchodu a jsou výrazným estetickým prvkem. Boky nadchodu jsou osazeny FV panely. Standardně jsou hmoty nadchodů využívány jen ke své primární funkci. Tento návrh ukazuje jak efektivně využít celou hmotu v rámci okolní zástavby a vytvořit z nadchodu o jedné hlavní funkci multifunkční urbanistický komunikační prvek.
 

< Zpět na projekty