Človíček 2 - denní stacionář

Plzeň-Zadní Skvrňany
spoluautor návrhu: Ing. arch. Josef Smola
návrh sadových úprav: Ing. Romana Turečková, Ing. Petra Novotná

Ve svém konceptu první budova takového druhu v česku - denní stacionář v energeticky pasivním standardu o 3 odděleních pro klienty od 6-45 let s těžkým pohybovým a mentálním postižením a autismem. Jedná se o v ČR unikátní spojení pečovatelského zařízení se školním vzděláváním v jednom místě.

Kvalitního a zdravého vnitřního prostředí je dosaženo, mimo jiné, řízenou výměnou vzduchu s rekuperací tepla a dostatečným denním osvětlením využívajícího i principu bazilikálního osvětlení. Díky navrženému dispozičnímu a konstrukčnímu řešení stavba umožňuje flexibilní změnu dispozice v čase (např. v případě změny užívání v budoucnu). Jedná se o společný záměr Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Diakonie Západ.

Součástí areálu je parková úprava s komponovanou i ponechávanou původní zelení,  s ovocným sadem, modelací terénu, vodním brouzdalištěm, dětským hřištěm, edukačními záhony a dalšími aktivitami pro postižené. Součástí zahrady je dřevěný pavilon, pro výuku i zábavu klientů a jejich rodičů. Provozně umožňuje areál i dílčí využití veřejností.

Celá stavba je navržena dle zásad udržitelné výstavby a v celoroční bilanci je soběstačná. Střechy jsou s ohledem na retenci vody a zlepšení mikroklimatu řešeny jako zelené. Jižní fasáda a motýlková střecha světlíku je pokryta FV panely o celkovém výkonu 88.3 kWp, součástí stavby je bateriové úložiště 90 kWh. Veškerá dešťová voda je zadržována a využívána k údržbě zahrady a obsluze toalet.

 

< Zpět na projekty