High-Tech restaurace

Nové pojetí prostoru restaurace v Masarykově koleji v technicistním duchu science fiction včetně designu nábytku. Výtvarně se návrh některými prvky odkazuje na cyberpunk.

Pedagogické vedení: Ing. arch. V. Gleich, Ing. arch. V. Domkář

 

Původní prostor se vyznačuje velkou světlou výškou. Vložení několika plošin v různých výškách tak prostor efektivně využívá. Naproti vstupu je umístěn bar s dokončovací otevřenou kuchyní a podsvětlenou vinotéku. Zejména z plošin je do otevřené kuchyně dobře vidět. Plošiny jsou pohyblivé. V základní konfiguraci jsou v různých výškách a každá je zařízena k trochu odlišnému využití. V případě potřeby se mohou plošiny vyrovnat do jedné výšky a vytvořit jedno velké patro. Pohyb plošin zajišťuje viditelné výtvarně pojaté soukolí. V návrhu je kladen důraz na hru se světlem.

 

< Zpět na projekty