Nábřeží Holešovice

Soutěžní návrh – 2. Místo (2016)
Urbanistická studie revitalizace Holešovického nábřeží

2. místo v studentské soutěži O nejlepší urbanistický projekt.
Pedagogické vedení: Ing. arch. I. Kaplan.

 

Základní ideou bylo příchozí lidi od zastáv­ky tramvaje a busu nasměrovat k těžišti lokality - navrženému náměstí a přes něj dál propojit s Rohanským ostrovem. Proto blokovou zástavbu protíná vložená diagonála pro pěší. Hlavní zásadou návrhu, je upřednostnění pěších a jejich navedení k nábřeží a k vložené uliční diagonále. S tím je spojeno omezení dopravy v těžišti lokality a v místech koncentrace pěších. Záměrem je směřovat největší množství komerce na diagonálu a jí příslušící malé náměstí a nábřeží celkově zatraktivnit.

< Zpět na projekty