Nádraží v Horních Měcholupech

Urbanistická studie vlakového nádraží a přilehlé lokality v Horních Měcholupech, Praha 15

vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. arch. Patrik Kotas

 

Nádraží v Horních Měcholupech je první zastávka vlaku ve směru jízdy do prahy a dále tvoří přímé spojení do centra. V současné podobě tvoří kvůli jediné možnosti, jak přejít kolejiště, bariéru území. Také není příliš reprezentativní. Základním principem návrhu je přetvořit barieru v hlavní komunikační uzel a zároveň vdechnout místu reprezentativní charakter "brány" do prahy.

Tento komunikační uzel je tvořen náměstím, které je vyvýšeno nad kolejiště. Na náměstí vede z každé strany plynule stoupající nadchod, čímž je umožněna plynulá průchodnost. Na severní straně nástupiště je navržena výšková stavba obsahující, kromě jiného, hotel a panoramatickou restauraci. Hmota je koncipována jako jakýsi "maják", který navádí k nádraží.

Návrh též klade důraz na využití obnovitelných zdrojů energie. Využívá větrnou energii (Savoniovy turbíny), FV panely (fasáda výškové budovy) a fotobioreaktory (po obvodu atiky náměstí) pro čištění šedé vody a výrobu biomasy pro další použití.

< Zpět na projekty